ئاماده‌بوانی سه‌ر هێل
ناوی ئه‌ندام کاتژمێر شوێن
میوان 11:22 PM ئاماده‌بوان ئاماده‌بوانی سه‌رهێل
میوان 11:22 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:21 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:20 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:20 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:20 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:18 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:18 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:18 PM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 11:18 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:17 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:15 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:14 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:14 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:14 PM ته‌ماشای زانیاری ئه‌ندام ده‌كات WayneIngef
میوان 11:13 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:12 PM له‌حاله‌تی بینینی توانای ده‌ستكاری كردن
میوان 11:12 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:10 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 11:09 PM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
ئاماده‌بوان له‌ 24 کاتژمێری رابردوو | نوێ کردنه‌وه‌ی لاپه‌ڕه‌