ئاماده‌بوانی سه‌ر هێل
ناوی ئه‌ندام کاتژمێر شوێن
میوان 10:15 AM ئاماده‌بوان ئاماده‌بوانی سه‌رهێل
میوان 10:14 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:13 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:13 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:13 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:09 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:05 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:04 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:03 AM یــــــــانه‌ی کـــــارزان کــــه‌مـــــــــال لاپه‌ڕه‌یسه‌ره‌کی
میوان 10:01 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:01 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
میوان 10:01 AM له‌ حاڵه‌تی به‌ئه‌ندام بووندا
ئاماده‌بوان له‌ 24 کاتژمێری رابردوو | نوێ کردنه‌وه‌ی لاپه‌ڕه‌